جزوه کامل درس پایگاه داده سیار دکتر جودکی کی طی پاییز ۹۵ تدریس شد (برای امتحان پایانی همین جزوه کفایت میکنه) در زیر قرار دادیم .

 

دانلود جزوه دستنویس پایگاه داده سیار