جزوه کامل درس پردازش موازی دکتر جودکی کی طی پاییز ۹۵ تدریس شد (که برای امتحان پایان ترم همین جروه کفایت میکنه) در زیر قرار دادیم .

 

توجه: هر سه فایل زیر دارای محتوای تقریبا یکسان میباشند،اما با سه فرمت مختلف یکی اسلاید ، بعدی بصورت تایپ شده ، بعدی جزوه دستنویس است.

 

دانلود جزوه کامل پردازش موازی(بصورت اسلاید)

دانلود جزوه پردازش (تایپ شده)

دانلود جزوه پردازش (دستنویس)