جزوه دست نویس کامل درس سیستم های تصمیم یار استاد جودکی که از طرف خانم دریکوند بصورت عکس ارسال گردیده ، در دسترس دوستان قرار دادیم.

.: باتشکر از خانم دریکوند بابت ارسال جزوه :.

عنوان فایل : جزوه دست نویس کامل تصمیم یار

حجم  هر فایل : حدود ۲ مگابایت

دانلود جلسه ۱

دانلود جلسه ۲

دانلود جلسه ۳

دانلود جلسه ۴

دانلود جلسه ۵

دانلود جلسه ۶