با سلام

استاد جودکی فرمودند کلاس بعدی درس سیستم های تصمیم یار هفته آینده پنج شنبه تشکیل نخواهد شد و هر دو گروه در روز جمعه مورخه ۹۵/۲/۲۴ راس ساعت ۹ تشکیل خواهد شد.