اسلایدهای پایانی جلسه هفته قبل( پنج شنبه ۱۸/۹/۹۵) و جلسه بعدی درس وب معنایی دکتر جودکی قراره تدریس کنند در زیر برای دوستان به اشتراک گذاشته میشه.

دانلود اسلاید ۵

دانلود اسلاید ۶

دانلود اسلاید ۷