اسلایدهایی که برای جلسات بعدی درس وب معنایی دکتر جودکی قراره تدریس کنند در زیر برای دوستان به اشتراک گذاشته میشه.

دانلود اسلاید ۱

دانلود اسلاید ۲

دانلود اسلاید ۳

دانلود اسلاید ۴